• Zateká Vám splašková alebo dažďová voda

    Volajte nonstop 0903 630 100

    vkkstav krtkovanie havrijna sluzba nonstop
krtkovanie nonstop do 30 min u vas
moznost platby kartov

NONSTOP 24/7/365

Zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu

Odpadové vody vznikajú z rozličných zdrojov

či už ide o splašky z umývadiel, vaní a záchodov, alebo o dažďovú vodu, ktorá odteká zo striech a iných odvodňovaných plôch. Všetky tieto vody sa musia zneškodniť v súlade s podmienkami stanovenými v povoleniach o ich vypúšťaní. Preto je kvalitná vnútorná kanalizácia z hygienického hľadiska pre domácnosť veľmi dôležitá. Jej zlyhávanie nám môže spôsobovať nemalé problémy – od šírenia zápachu zo zle odvetrávanej kanalizácie a zatekania z netesného potrubia cez poruchy predimenzovaného alebo poddimenzovaného potrubia až po zdravie ohrozujúce zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do vášho objektu. Ak začne kanalizačný systém zlyhávať, prišiel čas na zavolanie odborníkov.

Riešenie upchatia kanalizácie nie je príjemnou úlohou, vzhľadom na zápach a hlavne látky, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre vaše zdravie. Kanalizácia zahŕňa organické aj anorganické látky, zmes vody, ľudského odpadu, minerálnych solí a odpadkov, ktoré môžu preniknúť do vášho domu, ak sa objaví problém s potrubím určeným na prepravu odpadovej vody. Upchávky kanalizácie sa môžu vyskytnúť z rôznych dôvodov: zablokovanie potrubia; rozbité, zrútené alebo prasknuté kanalizačné vedenia (najmä v starých domoch); a korene stromov, ktoré vnikli alebo poškodili vaše kanalizačné potrubie.

Organické látky v odpadovej vode môžu emitovať zápachové plyny a obsahovať patogény, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie. Ak sa vaša kanalizácia upchá musí byť ihneď vyčistená.

upchaty odtok, cistenie potrubia a kanalizacie

Prečo vykonávať revízie kanalizácie?

Včasné vykonanie revízie kanalizácie Vám môže ušetriť nemalé finančné náklady,

ktoré by ste vynaložili napr. na likvidáciu vzniknutej havárie, ako je napríklad aj zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody. Zvlášť odporúčame myslieť na revíziu kanalizácie pred vykonaním nových podláh alebo povrchov. Vyhnete sa tak šoku, ktorý by na vás čakal po zistení, že kanalizácia vedúca pod novo položenou dlažbou je v havarijnom stave a potrebuje stavebnú opravu.

Monitoring a čistenie kanalizácie vyrieši vaše problémy so zatekaním

Monitoring kanalizácie sa vykonáva v prípade, kedy je nutné zistiť stav kanalizácie. To je potrebné napr. vtedy, ak sa vám kanalizácia pravidelne alebo často upcháva a spôsobuje nepríjemné úniky splaškovej alebo dažďovej vody do vášho objektu. Monitoring kanalizácie vykonáva aj naša firma, ktorá má na to príslušne vybavenie. Naši profesionáli zistia skutočný a aktuálny stav vášho potrubia, vyhodnotia závady a zabazpečia ich nápravu. My vykonáme monitoring kanalizácie a jej prehliadku, nech je šírka profilu akákoľvek. K tejto činnosti používame kamerové systémy, ktoré sú priamo pre monitoring potrubia určené. Kamerový systém je vybavený posuvnou kamerou, ktorá je určená pre revíziu potrubia.

Pre čistenie dažďových aj splaškových kanalizačných stôk sa používa čistenie tlakovou vodou. Tlakové čerpadlo je schopné generovať vodu pod regulovateľným tlakom až do výšky niekoľko sto atmosfér. Na čerpadlo je pripojená tlaková hadica ukončená tryskou. Trysky sú vymeniteľné s rôznym počtom otvorov pod rôznymi uhlami podľa profilu potrubí a druhu čisteného materiálu. Dynamický prúd vody pod vysokým tlakom pôsobí na uvoľnenie zaneseného miesta, a tak dochádza k následnému odtoku upchávok i rôznych usadenín a k obnoveniu prietoku kanalizácie.

Kedy sa vykonáva monitoring kanalizácie?

Neviete, kedy je nutné vykonať monitoring kanalizácie?

Potom vám poradíme. Na našu firmu, ktorá pre monitoring kanalizácií používa kameru, sa môžete obrátiť, ak ste zistili, že máte upchaté potrubie, v prípade, že sa vám opakovane upcháva kanalizácia, alebo v prípade, kedy sa chystáte rekonštruovať objekt.

Monitoring kanalizácie sa vykonáva samozrejme aj vtedy, ak vám v domácnosti vlhnú múry, ak dochádza k zatekaniu splaškovej alebo dažďovej vody do domu alebo iného objektu, a v mnohých ďalších prípadoch.

Zavolajte nás v prípade zatekania splaškovej alebo dažďovej vody do objektu

Máte podozrenie na upchatie kanalizácie a odpadové vody ohrozujú vašu nehnuteľnosť? Ochráňte svoj majetok komplexnými službami na detekciu úniku a opravy únikov vody odborníkmi z našej firmy. Nebuďte znepokojení týmto problémom a jednoducho nám zavolajte.

Nič nie je nebezpečnejšie a škodlivejšie pre váš majetok ako zatekanie splaškovej a dažďovej vody. Ak sa ihneď nezistí príčina zatekania, únik vody môže spôsobiť rozsiahle škody na vašom dome, čo si bude vyžadovať nákladné opravy. Pre rýchlu a spoľahlivú detekciu a opravu vašich inštalácií dôverujte našej firme.

Naši inštalatéri k svojej práci používajú najmodernejšie technologické postupy, pracujú s kvalitnými materiálmi, a predovšetkým vám poskytnú na práce záruku. Vaša domácnosť tak bude bezpečne a spoľahlivo fungovať a vy sa nemusíte obávať žiadnych havárií, alebo nebezpečnej prevádzky. Naši odborní pracovníci vám navyše poskytnú i bezplatné poradenstvo.

mozete volat nonstop 24 hod denne
Niektorí naši spokojní zákazníci

každý zákazník je pre nás dôležitý, nezáleží na tom, či ste vlastík bytu, domu alebo veľká spoločnosť.
s dôverou sa na nás môžete obrátiť.

 

Potrebujete vyriešiť zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
prídeme vám na pomoc
krtkovanie monitoring trasovanie kanalizácie a potrubia
error: Kopírovanie textov je zakázané.