• Montáž vsakovacích blokov

    Volajte nonstop 0903 630 100

    vkkstav krtkovanie havrijna sluzba nonstop
krtkovanie nonstop do 30 min u vas
moznost platby kartov

NONSTOP 24/7/365

Montáž vsakovacích blokov

Keď nemáte vlastnú studňu a vodu potrebujete,

je rozumné sa zamyslieť nad retenčným systémom, ktorý vodu zachytí a uchová pre ďalšie použitie aspoň na zalievanie záhrady. Keď studňu máte a vodu nepotrebujete zadržiavať, určite nie je ekonomické a ani ekologické ju odvádzať do kanalizácie a platiť za to nemalé peniaze, ale bude lepšie ju nechať vsakovať na pozemku.

upchaty odtok, cistenie potrubia a kanalizacie

Čo sú vsakovacie bloky?

Infiltračné systémy sú efektívne riešenie pre absorbovanie dažďovej vody priamo v mieste jej vzniku.

Retenčné a vsakovacie systémy sú v súčasnosti dokonale prepracované a veľa výrobcov ponúka vsakovacie bloky alebo tunely, ktoré sa umiestňujú pod úroveň terénu a za investície, ktoré sa rýchlo vrátia Vám umožnia ,,manažovat” hospodárenie s dažďovou vodou. Systémy sú tak prepracované, že nepotrebujú ani veľký pozemok.

Moduly sa dajú stohovať na seba v niekoľkých vrstvách, nezaberú Vám priestor na pozemku a sú dokonca pojazdné automobilmi pri dodržaní určitých konštrukčných požiadaviek. Za pomoci jednoduchých prepočtov a geologickej správy o podloží je možné veľkosť systému nadimenzovať na zachytávanie desať, päťdesiat, aj storočnej vody z Vašej strechy, bez rizika, že bude systém malý, alebo zbytočne veľký a drahý.

Montáž vsakovacích blokov

nainštalujeme rýchlo a kvalitne

Pretože vsakovacie bloky môžu zachytiť dažďovú vodu až do 95% svojho objemu, je pre ne potrebné o 2/3 menší objem výkopu než vyžadujú výkopy pre rúrkové vsakovacie trativody. Znamená to menšiu náročnosť na priestor, menej výkopových prác. Inštalácia nevyžaduje ďalší materiál (piesok, štrk). Výsledkom sú vysoké finančné úspory a malá časová náročnosť na realizáciu projektu. Vsakovacie bloky umožňujú rýchlu inštaláciu bez použitia ťažkej techniky a bez štrku. Projektovanú kapacitu je možné z jednotlivých blokov realizovať tak, že možno zostavovať bloky v radoch vedľa seba alebo nad sebou. Bloky možno zostavovať podľa potreby prostredníctvom rychlospojovníkov do radov alebo stĺpcov. Tento systém je ideálny ako pre malé tak aj veľké projekty.

Využite služby našej firmy

Naša firma poskytuje kompletný sortiment odborných služieb v oblasti dažďovej vody ako projekty drenážnych systémov, a v rámci nich aj montáž vsakovacích blokov. Naši pracovníci naprojektujú a nainštalujú pre vás vhodné systémy na absorbovanie dažďovej vody, ktoré budú ideálnym riešením pre váš pozemok. Máme dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti pri realizácii takýchto projektov, ktoré preukazujú vysokú efektivitu a výrazne znižujú kapitálové náklady. Našim klientom ponúkame flexibilné a kvalitné služby od montáže vsakovacích blokov až po ich bežnú údržbu.

Náš klient – náš pán

Vízia nášho klienta zostáva v centre toho, čo robíme. V našej firme V.K.K Stav sme hrdí na budovanie našich vzťahov so zákazníkmi a pri riešení komplexnej výzvy sa snažíme presiahnuť rámec našich možností. Predstava nášho zákazníka je naším prvoradým záujmom, a preto sa snažíme nášho klienta vypočuť a navrhnúť mu najlepšie riešenie jeho problému. Naším cieľom v oblasti manažmentu dažďovej vody je chrániť, udržiavať a zlepšovať životné prostredie, verejné zdravie, bezpečnosť a dobré životné podmienky našich zákazníkov a širokej verejnosti.

Ponúkame vynikajúce služby

Systém dažďovej vody vo vašej domácnosti sa vzťahuje na akúkoľvek dažďovú vodu, ktorá steká zo striech či príjazdových ciest. Táto voda potom priteká priamo do našich vodných tokov, a v tomto procese sa nedokáže filtrovať. Vždy sa obráťte na našu firmu, ak si myslíte, že môže dôjsť k problémom s odvodňovaním dažďovej vody, môžeme poskytnúť odborné rady a vynikajúce služby, aby sme sa dostali do jadra každého problému a vyriešili ho.

mozete volat nonstop 24 hod denne
Niektorí naši spokojní zákazníci

každý zákazník je pre nás dôležitý, nezáleží na tom, či ste vlastík bytu, domu alebo veľká spoločnosť.
s dôverou sa na nás môžete obrátiť.

 
Potrebujete skružovú, alebo kanalizačnú šachtu?
prídeme vám na pomoc
krtkovanie monitoring trasovanie kanalizácie a potrubia
error: Kopírovanie textov je zakázané.