• Opravy vodovodných prírub

  Volajte nonstop 0903 630 100

  vkkstav krtkovanie havrijna sluzba nonstop
krtkovanie nonstop do 30 min u vas
moznost platby kartov

NONSTOP 24/7/365

Opravy vodovodných prírub

Čo je príruba?

Na pripojenie ventilov, potrubí, čerpadiel a iných podobných zariadení sa používa špeciálna metóda upevnenia – príruba. Táto možnosť predpokladá rýchly prístup k čisteniu komponentov potrubia, ako aj k jeho modifikácii – oprave a diagnostike. S cieľom spojiť oceľové rúry priemyselného typu sa používa hlavne príruba. Predovšetkým to platí pre zásobovanie vodou, ale aj pre vykurovanie, pre plyn a pre ropné a plynové siete. Štandardné príruby vo vzhľade pripomínajú kovový krúžok, na ktorom sú špeciálne otvory pre čapy alebo skrutky.

upchaty odtok, cistenie potrubia a kanalizacie

Čo spôsobuje poškodenie vodovodného potrubia a v rámci neho aj vodovodných prírub?

Poškodenie vodovodných potrubných systémov a v rámci nich aj poškodenie vodovodných prírub je zložitý proces ovplyvňovaný mnohými faktormi,

ktorých kombinovaný účinok môže viesť až k zlyhaniu systému. Komplexný účinok korózie, poškodenia vodovodných systémov vplyvom mechanických a statických javov a ich vek sa odráža na ich spoľahlivosti. Pri snahe minimalizovať hlavné nedostatky a maximalizovať ich životnosť je nutné pochopiť spôsob a mechanizmy poškodenia vodovodných systémov.
Procesy vedúce k poruchám vodovodných systémov nie sú jednotné ani identické. Líšia sa rôznymi premennými faktormi a prvkami, ktorých kombinácia alebo vplyv môžu spôsobovať negatívne zmeny v rôznych úrovniach systému, na vonkajšej alebo vnútornej strane potrubia, a môžu sa líšiť prípad od prípadu.

Poškodenie vodovodného potrubia môže byť výsledkom nasledujúcich mechanizmov:

 • prirodzeného starnutia.
 • nedostatočnej údržby, ktorá časom zhoršuje stav potrubí.
 • interakcie pôdy a potrubia, prevádzkovými podmienkami, pôdnymi zmenami spôsobenými povodňami, mrazom, resp. suchom ai., účinkom korózie (záplavy, mráz, suchá obdobie, seizmická aktivita ai. môžu viesť k poškodeniu prírub, deformáciám, krehkosti, k odchýlkam polohy a ku zlomom potrubia).

Poškodenie prírub

My ako odborníci na opravy vodovodných prírub vieme,

že prírubové spoje sú pravdepodobne poškodené, keď uniká voda obsiahnutá v systéme cez póry tesnenia alebo okolo tesnenia a čelnej plochy príruby. Toto sa zvyčajne vyskytuje, pretože zaťaženie tesnenia pokleslo pod minimálny tlak tesnenia. Opravenie úniku vody v prírubovom spoji je náročnou úlohou pre profesionálov z našej firmy. Je potrebné udržiavať kontaktný tlak nad minimálnym tesniacim tlakom medzi prírubou a plochami tesnenia. Toto sa musí vykonať najskôr, keď sa uvoľní tesnenie a skrutky, a tiež sa zmení teplota a tlak vody v potrubí.

Hlavné faktory, ktoré spôsobujú poškodenie prírubových spojov:

 • Poškodenie tesnenia – väčšina tesnení je vyrobená z plastov alebo polotovarov. Musia sa deformovať, aby správne fungovali. Keď sú však vystavené vysokým povrchovým zaťaženiam môže to spôsobiť úniky cez tesnenie.
 • Uvoľnenie skrutiek na osadení príruby – skrutkové prírubové spoje sa pri vysokoteplotnej prevádzke budú časom uvoľňovať.
 • Vibrácie – vibrácie pôdy môžu byť tiež faktorom, ktorý spôsobuje únik cez príruby.
 • Tepelná rozťažnosť prírubového spoja – pri zvyšovaní teploty sa väčšina materiálov rozširuje. V prírubovom spoji teplo zvyčajne pochádza z procesu v systéme. Pretože tesnenie a príruba sú v tesnom kontakte s prúdom vody, zahrievajú sa rýchlejšie ako skrutky. To znamená, že kĺbové spoje sa rozširujú viac než skrutky. To zvyšuje napätie v skrutkách a zvyšuje zaťaženie tesnenia.

Potrebujete opravu vodovodných prírub?

Ak potrebujete dôveryhodného inštalatéra pre vaše komerčné alebo rezidenčné nehnuteľnosti, naša firma je menom, ktoré je potrebné si zapamätať! Zavolajte nám ešte dnes, aby ste sa dozvedeli viac o službách, ktoré naši inštalatéri ponúkajú. Naši odborní pracovníci zvládnu akýkoľvek typ opravy, výmeny alebo inštalácie, ktorú potrebujete – bez ohľadu na značku alebo model vášho systému.

Potrebujete vykonať opravu alebo údržbu potrubí? Máte defekt, koróziu alebo únik (netesnosť) na potrubí, zvare alebo na prírube? Neváhajte nás kontaktovať. Nájdeme pre vás vhodné riešenie opravy.

mozete volat nonstop 24 hod denne
Niektorí naši spokojní zákazníci

každý zákazník je pre nás dôležitý, nezáleží na tom, či ste vlastík bytu, domu alebo veľká spoločnosť.
s dôverou sa na nás môžete obrátiť.

 

Potrebujete opraviť vodovodnú prírubu
prídeme vám na pomoc
krtkovanie monitoring trasovanie kanalizácie a potrubia
error: Kopírovanie textov je zakázané.