• Prípojky vody, kanalizácie a potrubí

    Volajte nonstop 0903 630 100

    vkkstav krtkovanie havrijna sluzba nonstop
krtkovanie nonstop do 30 min u vas
moznost platby kartov

NONSTOP 24/7/365

Prípojky vody, kanalizácie a potrubí – Inžinierske siete

Čo je vodovodná alebo kanalizačná prípojka?

Inžinierskymi sieťami sa nazýva systém podzemných a nadzemným vedení, ktorým na pozemky, do obydlí alebo iných stavebných objektov prúdi plyn, voda, teplo a elektrika. Do tohto systému patrí opačne aj odvádzanie odpadu, teda aj kanalizačná prípojka.
Vnútorná kanalizácia vybudovaná v jednotlivých objektoch vedie odpad hlavným zvodom von z budovy, kde sa pripája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je jednoducho úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie.

Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodnou prípojkou sa rozumie úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom.

upchaty odtok, cistenie potrubia a kanalizacie

Ako postupujeme pri realizácii vodovodnej a kanalizačnej prípojky – výstavba inžinierskych sietí

Pred začatím všetkých krokov zo strany stavebníka (vlastníka nehnuteľnosti), je vhodné navštíviť prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie a predbežne dohodnúť technické riešenie napojenia.

Pri realizácii prípojky uskutočňujeme v podstate vždy zemné a stavebné práce a odborné montážne práce pri inštalácii potrubia. Výkopy a stavebné práce (napr. osadenie šachty) je možné vykonať svojpomocne, ale najlepšie spravíte ak to prenecháte odborníkom v tejto oblasti – našej firme. Vlastné napojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu môžu vykonávať len pracovníci prevádzkovateľa či nim zazmluvnené odborné firmy, medzi ktoré patrí aj naša firma.

Pri vykonávaní výkopov, v prípade vodovodu v mieste napojenia vykopeme jamu s pôdorysom 1×1 m a do hĺbky siahajúce 20 cm pod potrubie vodovodu. Po vykonaní montážnych prác, avšak ešte pred zasypaním potrubia, vykonáme pri vodovode tlakovú skúšku, a pri kanalizácii skúšku vodotesnosti. Ďalej je nutné vykonať geodetické zameranie. Po zasypaní výkopu uvedieme stavenisko do pôvodného stavu, vrátane príslušných chodníkov a komunikácií.

Riešite kanalizáciu pri stavbe domu alebo s ňou máte iný problém?

Pomôžu vám odborníci z našej firmy.

V každom rodinnom dome sa nachádza hneď niekoľko zdrojov odpadovej, teda splaškovej vody. Môžu to byť splašky zo záchoda, či odtoková voda z vaní, umývadiel, ale i dažďová voda odvádzaná zo striech či iných plôch pri dome alebo na pozemku. Na vybudovanie kvalitnej kanalizácie a vodovodu sa tak pri výstavbe domu musí klásť veľký dôraz, inak by jej poruchy mohli viesť k zníženiu kvality bývania a veľkým problémom, sprevádzaným s nemalými výdavkami na jej opravu.

Ak sa rozhodnete zriadiť si vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku, je potrebné si najprv overiť, či je verejný vodovod alebo kanalizácia v dosahu Vašej nehnuteľnosti.

Akonáhle obdržíte od stavebného úradu povolenie k stavbe, môžeme začať s realizáciou prípojky. V tejto fáze je nutné navštíviť kontaktné miesto našej firmy a požiadať o zriadenie prípojky. Niektoré práce nevyhnutné pre realizáciu prípojky je možné vykonať svojpomocne, ale odporúčame zveriť všetko od základu našej firme. Napojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu je zásah do verejných vodohospodárskych sietí, ktoré prevádzkujeme, preto ich môžu vykonávať iba naši pracovníci.

Prečo si vybrať práve nás?

Pretože sa môžete spoľahnúť na profesionálnu vysokokvalitnú službu vrátane pripojenia na verejnú kanalizáciu a vodovod.

Špecializujeme sa na poskytovanie dôkladného a pohodlného servisu, ktorý sa stará o všetky záležitosti legislatívy a bezpečnosť a ochranu zdravia pri zabezpečovaní bezproblémového pripojenia a rýchlej inštalácie.

mozete volat nonstop 24 hod denne
Niektorí naši spokojní zákazníci

každý zákazník je pre nás dôležitý, nezáleží na tom, či ste vlastík bytu, domu alebo veľká spoločnosť.
s dôverou sa na nás môžete obrátiť.

 
Potrebujete prípojku vody, alebo inžinierske siete?
prídeme vám na pomoc
krtkovanie monitoring trasovanie kanalizácie a potrubia
error: Kopírovanie textov je zakázané.