• Havarijna služba, Inštalatérske práce?

    Malacky a okolie 0903 630 100

    vkkstav krtkovanie havrijna sluzba nonstop
krtkovanie nonstop do 30 min u vas
moznost platby kartov

NONSTOP 24/7/365

Krtkovanie Malacky a okolie

máte upchaté potrubie, odtok alebo kanalizáciu?
všetky naše služby vykonávame na celom Záhorí

Upchatá toaleta či vlhnúce steny Vám už nemusia spôsobovať vrásky. Volajte ešte dnes a zbavte sa akýchkoľvek problémov s potrubím.

Naše služby ako sú krtkovanie, monitoring potrubia, trasovanie kanalizácie, opravy kanalizácie, vodonštalatéerske práce, pokládka potrubia, nájdenie kanalizačnej prípojky a mnohé ďalšie poskytujeme v celej oblasti Malacky a Záhorie. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich službách ktoré postkytujeme vo Vašom regióne navštívte prosím hlavnú stránku a vyberte si požadovanú službu.

Sme profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami. Vyriešime aj taký problém s kanalizáciou a odpadom, ktorý iné firmy zaskočí. Naši technici sú certifikovaní od dodávateľov strojov. S použitím modernej technológie vyčistíme Vaše potrubie metódou krtkovanie tak, že bude ako nové.

upchaty odtok, cistenie potrubia a kanalizacie

Krtkovanie nonstop vykonávame v mestách
Marianka, Stupava, Lozorno Malacky,a celé Záhorie

Malacky, Stupava, Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor

Máte problém s kanalizáciou a neviete ako ho riešiť? Plánujete výstavbu kanalizácie? Obráťte sa práve na našu firmu V.K.K. Stav. Sme vaším partnerom pri riešení problémov s kanalizáciou. Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek problémov s kanalizáciou, odpadom, odtokov drezov, WC, vaní, sprchových kútov. Špecializujeme sa na všetky práce spojené s kanalizáciami v Malackách a okolí. Technika, ktorú využívame k týmto prácam je vysoko inovatívna a môžeme sa pýšiť najmodernejšími technológiami pre prácu s kanalizáciami. Tým zaručujeme profesionálny a kvalitný prístup každému zákazníkovi. Stojíme si za našou kvalitne odvedenou prácou, o čom svedčia aj mnohé úspešne vyriešené prípady s kanalizáciou v Malackách.

Natečený betón v kanalizácii

Najčastejším dôvodom upchatia potrubia sú nečistoty a mastnota, ktoré odtekajú spolu s vodou do kanalizácie. Nánosy sa postupne zväčšujú, prietok rúry sa zmenšuje, až kým sa potrubie úplne neupchá. Problém spozorujete vtedy, keď voda pomalšie odteká, v potrubí to hučí a buble, prípadne z otvorov vystupujú bubliny.

Podobný problém si všimol vo svojej domácnosti pán Miloš z Malaciek, kde sme boli povolaný, pretože si všimol, že pri vypúšťaní vody z vane voda odtekala veľmi pomaly, a keď už konečne odtiekla, tak voda trochu vystúpila hore, zasa klesla, zasa vystúpila, zasa klesla….Jednoducho akoby “dýchala”. Tiež bolo počuť bublať vodu v záchode. Ako sme sa na mieste dozvedeli rodina pána Miloša býva v rodinnom dome, v ktorom pred necelým mesiacom zrealizovali prístavbu.

Náš tím sa rozhodol riešiť uvedený problém ako zvyčajne – kontrolou kanalizácie pomocou robotickej kamery. Kamerový systém odhalil príčinu upchatia odpadov pána Miloša – natečený betón v potrubí, ktorý sa tam pravdepodobne dostal pri realizovaní stavebných úprav rodinného domu. Prekážku v potrubí sme sa rozhodli odstrániť špeciálnymi frézovacími tryskami na tlakovú vodu.

Vlastníme tlakové čerpadlo, ktoré dokáže generovať prúd vody pod regulovaným tlakom až do výšky niekoľko 100 atmosfér. K čerpadlu je pripojená niekoľko desiatok metrov dlhá tlaková hadica, ktorá je ukončená tryskou. Jednotlivé trysky sú vymeniteľné a môžu mať rôzny počet otvorov. Otvory trysiek sa môžu líšiť v závislosti od profilu a materiálu čisteného potrubia. Dokážeme odstrániť akýkoľvek usadený materiál v potrubí od DN 100 mm. Vodný lúč dokáže pomocou vysokého tlaku a veľkého prietoku prerezať betón až do hĺbky 20 cm bez poškodenia oceľového potrubia. Pomocou tlakovej vody sme tak dokázali zatvrdnutý betón v potrubí odfrézovať.

Väčšinou sa takáto chyba stáva pri stavebných prácach v okolí kanalizácie. Napríklad keď sa vymývajú miešačky, nástroje a kýble z výstavby do dažďových vpustí, alebo pri narušení kanalizačnej prípojky pri injektáži atď. V mieste prekážok sa začnú hromadiť nečistoty, ktoré potom potrubie upchajú. Najvýhodnejšie použitie týchto fréz je v miestach, kde je ekonomicky veľmi nákladné vykonávať opravu výkopom. Napríklad potrubie vedie pod cestou, kanalizácia je pod základnou doskou budovy, sú nanovo položené drahé dlažby.

Osadenie vodomernej šachty

Vodomerné šachty sa používajú pre osadenie vodomerov, zariadení na meranie prietoku, resp. iných obdobných technológií a sú riešením pre rodinné domy s vodomerom mimo dom a pre líniové stavby vodovodov. Technológia tiež nachádza uplatnenie predovšetkým pri meraní prietoku pitnej vody v chatách a ďalších objektoch, prípadne ako ukončenie studničných vrtov. Šachty sa používajú ako koncové, priebežné aj odbočovacie pre osadenie jedného alebo viacerých kusov vodomerov pre vodovodné prípojky. Vodomerné šachty majú najčastejšie tvar valca a osádzajú sa do terénu (pod úroveň terénu, mimo komunikačnej trasy) – typické umiestnenie je v predzáhradke, priľahlej zeleni pod.

Na osadenie vodomernej šachty nás zavolala mladá rodina z Malaciek, pretože majú novostavbu a momentálne riešili pripojenie na inžinierske siete. Majiteľ novostavby na základe vyjadrenia vodární zisti, že je potrebné osadiť na jeho pozemku vodomernú šachtu, lebo nie je možné hlavný uzáver vody s hodinami umiestniť v rámci rodinného domu.

Ako sme postupovali

Najskôr sme vykopali stavebnú jamu – rozmery boli dané veľkosťou vodomernej šachty zväčšené o manipulačný priestor. Na dne jamy sme vybudovali vodorovnú základovú dosku z betónu hrúbky 100 mm. Rozmery základovej dosky sú dané rozmermi vodomernej šachty zväčšené na každej strane o 100 mm. Vodomernú šachtu sme usadili na stuhnutú, vyzretú a očistenú základovú dosku. Potom sme pripojili vodovodnú prípojku a utiahli vodotesné priechodky. Vodomernú šachtu sme začali obsypávať preosiatou zeminou. Vykopanou zeminu sme zakryli zvyšok stavebnej jamy do úrovne terénu. Poklpo vodomernej šachty (z polypropylénu) je pochôdzne pre jednu osobu. Zakrytie vodomernej šachty musí byť vybavené ľahko odnímateľným krytom s rozmerom, ktorý umožní manipuláciu vo vodomernej šachte. Veľkosť šachtového nástavca a poklopu bola 60x60x20 cm. Týmto je daná aj maximálna výška nadložia. Keďže pri tejto šachte hrozilo nebezpečenstvo spodnej vody bolo nutné vodomernú šachtu upraviť proti spodnej vode – límce proti vztlaku.

Vlhnutie stien rodinného domu

Vlhké steny v dome a okolo domu sú veľkým problémom, ktorým čelia majitelia domov. Je dôležité nájsť zdroj problému a vyriešiť ho čo najskôr. Existuje veľa rôznych druhov vlhkosti, ktoré sa dajú nájsť na stenách, čo znamená, že aj spôsoby riešenia konkrétneho problému s vlhkosťou sa líšia.
Vlhké miesta na vnútorných stenách vášho domova môžu byť skutočnou komplikáciou, pretože nie sú len vizuálne nepekné na pohľad, ale vlhkosť na stenách môže spôsobiť nebezpečné plesne. Plesne zase zapríčiňujú zdravotné ťažkosti, najmä u pacientov trpiacich astmou a alergiami. Mierne vlhké vnútorné steny môžu tiež spôsobiť, že vaše izby budú chladnejšie a nepohodlné.

S naším tímom sme boli povolaní do mesta Malacky kvôli vlhnutiu stien rodinného domu. Jednalo sa o menší rodinný dom postavený v radovej zástavbe pravdepodobne v období druhej svetovej vojny. Nachádzal sa priamo pri hlavnej cesty a bol postavený v terénnom záreze. Objekt bol čiastočne podpivničený a suterén sa nachádzal v zadnej časti domu smerom do záhrady, kde vyrovnával terénne nerovnosti a mierny svah, ktorý sa dvíhal priamo k hlavnej ceste. Základy tvorili kamenné bloky, z ktorých boli spravené základové pásy pod nepodpivničenou časťou domu smerom k ceste, a tiež kompletne celé pivničné priestory v zadnej časti domu smerom do záhrady. Vzhľadom na vek objektu – približne 80 rokov a k bežne používaným hydroizolačným technológiám tej doby sme usúdili, že v súčasnej dobe hydroizolácia už neplní svoju funkciu a vlhkosť sa tak môže murivom voľne šíriť. To sa nám pri úvodnej prehliadke a zameriavaní vlhkostných hodnôt v objekte potvrdilo.

Pri riešení problému bolo treba zohľadniť, že dom sa nachádzal v radovej zástavbe a uskutočnenie hydroizolácií v murive susediacom s okolitými domami bude z toho dôvodu komplikované. Bol navrhnutý nasledujúci komplex sanačných opatrení. Vykonali sme injektážne clony v obvodových konštrukciách smerom do ulice injektážnym krémom na báze silán-siloxanu, ktorý sa po reakcii s vodou premení v kremičitý gél a vytvorí tak bariéru proti šíriacej sa vlhkosti. Pre riešenie šíriacej sa vlhkosti vo vnútornom a obvodovom murive spoločnom so susednými domami bola zvolená metóda pasívne bezdrôtovej elektroosmózy, ktorá za pomoci pôsobenia mierneho elektromagnetického poľa potláčala vlhkosť a postupne odvlhčovala murivo. Musí byť však stopercentná istota, že sa jedná o šíriacu sa vlhkosť, inak je tento systém neúčinný. Jeho hlavnou výhodou je absolútne zanedbateľný stavebný zásah, keď je prístroj iba zavesený na stenu a pripojený k elektrickému prúdu a tiež pomerne nízka investícia vzhľadom na rozsah pôsobenia zariadenia. V tejto situácii išlo o sanáciu vlhkého muriva vnútri domu, kde už boli vykonané určité úpravy a majitelia si nepriali ich mechanickou cestou narušiť a tiež o murivo susediace s okolitými domami, kde mechanické cesty sanácie vlhkého murivo sú prakticky neuskutočniteľné.

Upchatý záchod

Nepodarilo sa vám vyčistiť upchatý záchod svojpomocne alebo sa vám do špinavej práce nechce? Pozvite si našu špecializovanú firmu na čistenie domových odpadov, ktorá spriechodní vašu toaletu rýchlo a profesionálne.

Zavolala nás pani Janka z Malaciek, ktorej malý synček upchal záchod toaletným papierom a ako papier spláchol vnikol dovnútra do odpadu v záchodovej mise a upchal ju. Pani to nedokázala spláchnuť a ani sa jej to nepodarilo dostať von, preto si našu firmu zavolala na pomoc. Hoci nešlo o závažný, ale skôr bežný problém v domácnosti, určite to bola pre domácu pani s malým dieťaťom nepríjemná situácia, ktorú bolo potrebné rýchlo vyriešiť.

Po príchode do bytu pani Janky sme začali riešiť situáciu mechanicky pomocou čistiacej špirály – krtka. Strojné čistenie je teda ideálnou pomôckou práve pre upchatý odpad umývadla a záchoda, čo predstavuje asi najväčší problém pre domácnosti. Čistiaca špirála má na motore cez spojku pripojenú ohybnú pružinu. Tá dosahuje dĺžku až niekoľko desiatok metrov, pričom je ukončená hrotom. Hroty sú vymeniteľné podľa profilu potrubia a spôsobu jeho upchatia. Táto čistiaca špirála má naozaj univerzálne použitie. Výkon rotujúcej špirály v hrúbke 8 až 22 milimetrov totiž uľahčí aj to najnáročnejšie čistenie vodovodného potrubia a upchatých odpadov, akými sú práve spomenuté kuchynské drezy, odtoky od umývadiel a WC či odpadové potrubia spŕch a vaní. Po prepchatí toalety pomocou čistiacej špirály WC fungovalo tak ako pred tým.

A ako teda prebieha samotný proces krtkovania?

Základom krtkovania je rotačná špirála, ktorá má rôzne nástavce. Tá je spojená s elektromechanickým zariadením. Rotačný pohyb zabezpečí, že oceľová špirála sa postupne dostáva do nižších častí potrubia. Okrem toho tento pohyb zaistí, že špirála účinne preráža všetky nánosy, ktoré postupne vytvoril nahromadený odpad. Odpad sa následne dostáva cez vstup do potrubia von zo systému a vynáša sa do exteriéru. Samozrejme, účinok celého tohto procesu môžete zvýšiť jednoduchým spôsobom, a to pomocou chemických prostriedkov, ktoré sú špeciálne určené na starostlivosť o potrubia.

Niektorí naši spokojní zákazníci

každý zákazník je pre nás dôležitý, nezáleží na tom, či ste vlastík bytu, domu alebo veľká spoločnosť.
s dôverou sa na nás môžete obrátiť.

 

Potrebujete havarijnú službu zavolajťe
do 30 minút vám prídeme na pomoc
krtkovanie havarijna sluzba bratislava nonstop
error: Kopírovanie textov je zakázané.