• Havarijná služba, monitoring, trasovanie?

    Nitra a okolie 0903 630 100

    vkkstav krtkovanie havrijna sluzba nonstop
krtkovanie nonstop do 30 min u vas
moznost platby kartov

NONSTOP 24/7/365

Krtkovanie Nitra

Potrebujete havarijnú službu, máte upchaté potrubie?
všetky naše služby vykonávame v okolí Nitry

Vyriešime akýkoľvek problém kanalizáciou aj potrubím. Rýchlo, profesionálne a za dobrú cenu.

Naše služby poskytujeme nielen pre bytových zákazníkov, ale pre aj mestá obce a štátne inštitúcie. Disponujeme vybavením ak sú pri poruche kanalizácie potrebné  výkopové a búracie práce. Sme schopný staré potrubie nielen vyčistiť, alebo opraviť, ale aj urobiť kompletnú novú vodoinštaláciu

Nerobí nám problem ani oprava, prekládka, alebo budovanie stokových, alebo vodovodných sietí. Bez problémov zládneme aj osadenie vodomernej kanalizačnej šachty, alebo oprava, prípadne inštalácia hydrantovej prípojky.

Pre bytových bzákazníkov poskytujeme aj drobné inštalatérske práce ako sú napr. oprava, alebo osadenie, vodovodnej batérie, umývadla, toalety atď.

Inštalatérske služby, havarijnú službu, trasovanie a monitoring kanalizácie, krtkovanie vykonávame v meste Nitra a v okolí.

Netrápte sa so zaneseným potrubím a zverte problém do našich rúk. Naši vyškolení technici s dlhoročnou praxou Vám opravia upchatú toaletu, neodtekajúci drez, či vaňu. Pre dokonalé vyčistenie potrubia odporúčame našu službu krtkovanie. S našou prácou určite budete spokojní.

upchaty odtok, cistenie potrubia a kanalizacie

Krtkovanie nonstop vykonávame v mestách
Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Močenok

Nitra, Vráble, Alekšince, Báb, Babindol, Bádice, Branč, Cabaj-Čápor, Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťová, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Klasov, Kolíňany, Lehota, Lúčnica nad Žitavou, Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Mojmírovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou, Nové Sady, Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Tajná, Telince, Veľká Dolina, Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany, Žitavce, Topoľčany, Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Svrbice, Šalgovce, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Velušovce, Vozokany, Závada

Nitra je najstaršie mesto na Slovensku. Prvé historické zmienky sú z roku 828.  Je dnes šieste najväčšie mesto na Slovensku.

Mesto Nitra má pre Slovensko mimoriadny historický význam. Počiatky osídľovania tohto územia datujeme až do obdobia praveku, na základe archeologických nálezov. Prvý roľníci sa tu usídlili už pred 6000 rokmi. Zaujímavosťou je, že v časoch Veľkej Moravy bola Nitra väčším mestom ako je tomu dnes.

Vďaka svojej  minulosti je bohatá na kultúrno-historické pamiatky. Nájdeme tu prvý známy kresťanský kostol v strednej a východnej Európe. Bol postavený v roku 828.  Za vlády Svätopluka v rokoch 880-881 na Zobore postavili prvý kláštor na Slovensku. Sídlila tu prvá diecéza na našom území.

Mnohé kultúrne pamiatky, aj historického významu boli zničené pri výstavbe mesta po druhej svetovej vojne. Napriek tomu si  Nitra dodnes zachovala mnohé. Dominantnou mesta je Nitriansky hrad. Hradný komplex tvorí katedrála, biskupský palác, fortifikačné hradby a hospodárske budovy.  V záznamoch z konca 11. storočia sa spomína bazilika svätého Emeráma, ktorá tvorí hradný komplex dodnes.  Národnou kultúrnou pamiatkou je hradný komplex od roku 1962.

Nitra je kultúrnym mestom. Počiatky divadelného umenia sa datujú od roku 1883, kedy bolo postavené prvé nitrianske divadlo. Dnes je najznámejšie je divadlo Andreja Bagara a divadlo Karola Spišáka – pôvodné bábkové divadlo.

Každoročne sa tu konajú rôzne kultúrne podujatia : v posledný víkend letných prázdnin Klokočinský jarmok na sídlisku Klokočina. V spolupráci s divadlom Andreja Bagara ,,Divadelná Nitra“ , na počesť pamiatky Cyrila a Metoda sú to Cyrilo-Metodské dni.

Je známa jedným z najväčších výstavísk na Slovensku – Agrokomplex-výstavníctvo Nitra. Koná sa tu veľké množstvo výstav či veľtrhov s rôznym zameraním

V okolí Nitry krtkujeme aj v týchto mestách a obciach

ŠAĽA –  meno mesta pochádza z latinského salis – soľ. Mesto leží na oboch brehoch dolného toku rieky Váh. Na ľavom brehu je mestská časť Veča.  K mestu Šaľa patria aj osady Hetmín a Kilič.

Nachádzal sa tu brod cez rieku Váh, dnes cez mesto prechádza cesta I/75, ktorá spája  Galantu a Nové Zámky. Juhom mesta vedie železničná trať Bratislava – Štúrovo.

Šaľa patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka je z roku 1002. Administratívnym centrom okolia sa stala v 19. storočí.  V roku 1850 spojila železnica Šaľu s Budapešťou a Viedňou.

V Šali nájdeme historické aj prírodné pamiatky. Medzi kultúrno-historické pamiatky patrí napríklad : renesančný kaštieľ , ktorý bol pôvodne vodným hradom , pochádza z 15. storočia. Je to najstaršia budova v meste. Rímskokatolícky kostol sv. Margity – klasicistická stavba postavená v rokoch 1828-1837. V meste je Dom ľudového bývania, chránená kultúrna pamiatka, postavená v roku 1730. V mestskej časti Veča nájdeme upravený rímskokatolícky kostol, spomínaný už v 14. storočí.

Prírodnými pamiatkami sú Bábske jazero, Selice, Čierne jazierko, Vlčanské mŕtve rameno.

Vďaka termálnym prameňom je v regióne bohatý cestovný ruch. V okolí mesta je termálne kúpalisko Diakovce, areál termálneho kúpaliska s vodou s teplotou  65ºC. Sú tu vybudované bazény, tenisové kurty, ubytovacie zariadenia.

Neďaleko mesta je detská farma – HUMANITA, ponúkajúca prehliadku 20 druhov zvierat.

TRNOVEC NAD VÁHOM –  je obec vo východnej časti Podunajskej nížiny a rozprestiera sa na riečnych nivách s priečnymi valmi. V severovýchodnej časti sú pieskové duny. V obci je rímskokatolícky kostol Premenenia Pána, postavený v roku 1725.

ZLATÉ MORAVCE –  Názov mesta pochádza od  nálezísk zlata, ktoré sa tu v minulosti ryžovalo. Hontiansky potok nosí od sútoku s Levešom v Topoľčiankach dodnes meno Zlatnianka. Mesto tvoria tri mestské časti : Zlaté Moravce, Chyzerovce a Prílepy. Mesto leží na severnom okraji Podunajskej pahorkatiny, Pohronského Inovca a Tribeča. Zlatými Moravcami prechádza cesta II/511 a rýchlostná cesta R1.

V minulosti bolo v meste viacero hospodárskych budov – parný mlyn, cukrovar, takisto sklárske hute. Vyrábala sa tu majolika , svoje dielne tu malo niekoľko výrobcov. Na konci 19. storočia sa tu vďaka židovskej komunite rozvíjalo bankovníctvo. Po druhej svetovej vojne v Zlatých Moravciach založili firmu Calex n.p. kde vyrábali chladničky. Od roku 2000 areál využíva dánsky investor, vyrábajúci chladiacu techniku a kompresory.

V meste nájdeme  kultúrne pamiatky aj múzeá.  Mestské múzeum bolo založené 12. mája 1896 a sídli v Migazziovskom kaštieli. Do Vlastivedného múzea bol prenesený mobiliár pamätnej izby Janka Kráľa. Z pamiatok je najznámejšou kaštieľ rodiny Migazzi  a mauzóleum rodiny Migazzi. Nachádza sa tu aj Zlatomoravecká golgota – pieskovcové súsošie Ukrižovania na námestí Andreja Hlinku, či Zlatomoravecká kalvária sv. Anny. V Zlatých Moravciach je aj židovský cintorín, či budova banky, postavenej v roku 1897.

Jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie žijúcej v meste bol básnik z generácie štúrovcov Janko Kráľ. Na jeho pamiatku v meste postavili pomník z bieleho mramoru a jeho meno nesie aj miestny park.

BELADICE – Tunajší Beladický park je vyhlásený za chránený areál. Nájdeme v ňom beladickú lipu starú 300 rokov, a ďalšie vzácne dreviny. Najznámejší je areál dnešného hotela Tartuf,  park si dodnes zachoval pôvodnú kompozíciu.

TESÁRSKE MLYŇANY –  V obci je Arborétum Mlyňany.  Je to chránený areál a vedecké pracovisko  Slovenskej akadémie vied. Sprístupnený verejnosti od apríla do septembra. V areáli nájdeme viac ako 2300 druhov drevín z Afriky, Ázie, Stredomoria či Ameriky.

Niektorí naši spokojní zákazníci

každý zákazník je pre nás dôležitý, nezáleží na tom, či ste vlastík bytu, domu alebo veľká spoločnosť.
s dôverou sa na nás môžete obrátiť.

 
Potrebujete odborný a profesionálny prístup?
do 60 minút vám prídeme na pomoc
krtkovanie havarijna sluzba bratislava nonstop
error: Kopírovanie textov je zakázané.