• Havarijné opravy kanalizácie a vody

    Volajte nonstop 0903 630 100

    vkkstav krtkovanie havrijna sluzba nonstop
krtkovanie nonstop do 30 min u vas
moznost platby kartov

NONSTOP 24/7/365

Havarijné opravy kanalizácie a vody

Spôsoby opravy potrubia

Väčšina závad ako napríklad praskliny, trhliny alebo zlomy v potrubí sa dobre opravujú bezvýkopovou opravou krátkou sanačnou vložkou. Tak sa zamedzí úniku splaškovej vody z potrubia a zlepší hydraulické pomery v mieste opravy. Korene v potrubí je pred samotnou opravou potrebné vyfrézovať. Ak sú závady rozsiahlejšie, je lepšie opraviť potrubie stavebne. Mechanickému odstráneniu nečistôt pevným predmetom priamo v potrubí sa nevyrovná žiadna iná metóda ako je krtkovane. Krtkovanie je tak vhodné nielen pri havarijných stavoch, ale aj ako najefektívnejšia ochrana pred upchatím.

upchaty odtok, cistenie potrubia a kanalizacie

Čo všetko spadá pod havarijné opravy kanalizácie a vody

Medzi najčastejšie závady na kanalizácii a vodovodnom potrubí, ktoré spôsobujú havarijné stavy patria napríklad:

Veľké trhliny a praskliny po celom potrubí alebo cez celý profil potrubia. Praskliny spôsobujú únik splaškovej vody z potrubia a znižujú nosnú silu vody. Tuhé splašky potom neodtečú do potrubia a potrubie sa začne časom zanášať, až sa zapchá.

Korene. Koreňové sústavy prerastajú do kanalizácie prevažne z netesných hrdiel, z poškodeného potrubia alebo z revíznej šachty a potom zachytávajú nečistoty a potrubie sa môže ľahko upchať.

Uvoľnené alebo odtrhnuté tesnenie v spoji. Väčšinou sa táto závada stáva pri neodbornej montáži plastového potrubia. Vyčnievajúce tesnenia potom tvorí prekážku, o ktorú sa zachytávajú pevné nečistoty, a potrubie sa na tomto mieste časom upchá.

Zavalená kanalizácia. Jedná sa o havarijný stav kanalizácie, kedy je potrubie zrútené, neodteká a je nutná rýchla oprava.

Zlomená kanalizácia. Príčinou býva pokles zeminy v mieste potrubia a jeho zalomenie, alebo neodborne vykonaná zmena smeru pri výstavbe. V zlome sa vytvorí zub, o ktorý sa
zachytávajú nečistoty a potrubia upchávajú.

Upchatie kanalizácie. Príčin upchatia kanalizácie môže byť mnoho. Od vyššie uvedených až po bežné upchatie napr. veľkým množstvom papierov, handier, plienkami, spadnutým predmetom do potrubia atď.

Medzi ďalšie najčastejšie riešené závady kanalizácie patrí aj natečený betón v potrubí, pevné prekážky v kanalizácii, zdeformované plastové potrubie alebo preležané potrubie, zvetraná a neodborne vybudovaná revízna šachta, neodborne napojená odbočka, rozpadnutá kanalizácia – staticky porušená, odchýlenie spojov dvoch potrubí od seba a iné.

Únik vody. Niekedy sú majitelia domov prekvapení, že na ich dvore alebo záhrade nájdu záplavy! Ak máte vodu v záhrade alebo je pôda premočená, ale ostatné miesta sú suché, môže to znamenať, že vo vodovodnom potrubí je porucha. Zamrznutie pôdy, tuhé zimy, zamŕzanie a opätovné roztápanie pôdy, usadzovanie alebo posúvanie zeme; všetky tieto veci môžu poškodiť vaše vodovodné potrubie.

Využite naše služby

Praskla vám voda, tečie voda v podlahe alebo v stene, máte upchatú kanalizáciu?

Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme s opravou vodovodného alebo kanalizačného potrubia a rozvodov.

Odborné opravy vodovodov a kanalizácií by mali vykonávať skúsení inštalatéri, ktorí majú prax a skúsenosti v danom odbore, sledujú moderné trendy, používajú moderné materiály, pracovné postupy a vyznajú sa v platných normách pre prácu s vodoinštaláciami. V opačnom prípade hrozia majiteľovi nesprávne opravenej vodoinštalácie prevádzkové problémy, v horšom prípade potom aj sankcie za presakovanie potrubia a škody na cudzom majetku vplyvom závažnej havárie vody či kanalizácie.

Neodteká vám odpad, máte problém s domovou kanalizáciou, alebo potrebujete odčerpať vodu zo zatopených priestorov? Naša firma vykonáva všetky opravy kanalizácie a vody, ale aj rekonštrukciu a čistenie kanalizačných rozvodov. Predchádzajte haváriám. Pravidelné revízie a čistenie kanalizácie sú tou najlepšou prevenciou proti problémom s kanalizáciou.

Sme tu, aby sme vám pomohli

Ak vás zastihnú problémy s vašou kanalizačnou či vodnou linkou. Bez ohľadu na to, či ide o upchatie alebo infiltráciu koreňov, naši profesionálni inštalatéri majú dlhoročné skúsenosti s havarijnými opravami kanalizácie aj vody.

Sme pripravení na efektívne a rýchle riešenie problému! Takže, keď narazíte na problémy s kanalizáciou alebo vodovodným potrubím, náš tím je pripravený pomôcť.

mozete volat nonstop 24 hod denne
Niektorí naši spokojní zákazníci

každý zákazník je pre nás dôležitý, nezáleží na tom, či ste vlastík bytu, domu alebo veľká spoločnosť.
s dôverou sa na nás môžete obrátiť.

 

Potrebujete havarijnú opravy kanalizácie a vody
prídeme vám na pomoc
krtkovanie monitoring trasovanie kanalizácie a potrubia
error: Kopírovanie textov je zakázané.